Все про першу медичну допомогу
навигация

в контексті
При поверненні населення до місць попереднього проживання після спаду води здійснюються такі заходи:
• відведення води з затоплених ділянок та їх
осушення;
• обвалення і прибирання напівзруйнованих
споруд, які підлягають відновленню;
• відкачування води з підвальних та інших
приміщень;

Повені — тимчасове затоплення водою значних ділянок місцевості внаслідок підняття рівня води в річках та інших водоймищах, пошкодження гідроспоруд та інше.
Головними причинами повені можуть стати сильні зливи, інтенсивне танення снігу, річні паводки. Особливо небезпечні повені, виникаючі внаслідок раптового прориву дамб гідроспоруд, зсувів чи обвалів гірничних порід.
Повені можуть виникнути і в гирлах річок, впадаючих в моря, під впливом потужних циклонів, коли вітер великої швидкості утворює величезну нагонну хвилю.
Різні категорії населення у зв'язку з виникненням безпосередньої загрози повені, як правило, приймають участь в підготовці промислових, сільськогосподарських і побутових підприємств, комунально-енергетичних мереж, транспорту до функціонування в умовах пове-нів, захисті від води матеріальних цінностей, а також в приведенні в повну готовність плавальних та інших засобів для виконання аварійно-рятувальних робіт.
Під час повені
При повені важливе значення мають своєчасне оповіщення і проведення евакуації населення, сільськогосподарських тварин і матеріальних цінностей з ймовірного району затоплення.
Всі громадяни перед евакуацією у незатопле-ні райони виконують роботи по захисту свого житла:
1. Перекрийте газовий кран. Вимкніть елек
тричний струм.

У ході ліквідації наслідків землетрусу за участю працездатного населення обов'язково виконуються рятувальні роботи: . витягування потерпілих з-під завалів; . рятування людей, які перебувають у напів-зруйнованих і охоплених пожежами будинках;
• локалізація та усунення аварій на комунально-енергетичних і технологічних лініях, наслідки яких загрожують життю людей;
• обвалення або укріплення конструкцій будинків чи споруд, які знаходяться в аварійно
му стані і загрожують обвалом;
• створення пунктів збору потерпілих і медич
них пунктів, надання першої допомоги;
• організація водопостачання у зоні землетрусу.
При виконанні цих робіт потрібно дотриму
ватись заходів особистої безпеки:
• забороняється без особливої потреби ходити
по завалу, заходити в зруйновані будинки чи
споруди, знаходитись поблизу будинків, за
грожуючих обвалом;

Землетруси — це підземні поштовхи та коливання земної поверхні, які виникають внаслідок несподіваних зміщень та розривів у земній корі або у верхній мантії і передаються на велику відстань у вигляді пружинних коливань. Ці коливання вважаються основною руйнівною силою на поверхні землі, що приводить до травм та загибелі людей
Більшість травм виникає внаслідок руйнування будівель та уламків після поштовху. Перший поштовх звичайно супроводжується великим гуркотом. За першим поштовхом можуть наступити і інші.
Реагування населення на землетрус починається з моменту його виникнення після перших підземних поштовхів. Люди, які відчули підземні поштовхи чи отримали сигнал оповіщення про виникнення землетрусу, зогбов'язки діяти відповідно з отриманою інформацією та розробленими завчасно рекомендаціями, в яких повинна бути відображена послідовність дії кожної людини.
Під час землетрусу
Залишайтесь спокійними. Не панікуйте.
1. Якщо ви знаходитесь всередині приміщення на першому поверсі, у вас є 10—15 секунд, щоб його залишити.
2. Якщо ви знаходитесь на інших поверхах,
відчиніть двері кімнати та намагайтеся
знайти місце біля відносно міцних кон
струкцій поруч з стіною, яка є опорною.

Стихійне лихо — це явище природи, яке виникає раптово і призводить до різкого порушення нормальної діяльності населення, ураженню та загибелі людей, знищенню матеріальних цінностей.
Кожне стихійне лихо має свою фізичну сутність, свої, тільки йому властиві причини виникнення, рушійні сили, характер і стадії розвитку, свої особливості впливу на навколишнє середовище. В той же час стихійному лиху властиві загальні риси: великий просторовий розмах, значний вплив на навколишнє середовище, сильний психологічний вплив на людину та інше.
Знання причин виникнення і характеру стихійного лиха дозволяє завчасно здійснювати заходи по запобіганню важких наслідків деяких з них або послабити силу їх руйнівної дії, згубного впливу на людей. У багатьох випадках цьому буде сприяти вірна, розумна поведінка людей під час стихійного лиха, конкретне виконання заходів по ліквідації наслідків спеціалізованими формуваннями та окремими медичними працівниками.наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне