Все про першу медичну допомогу
навигация

в контексті
У такій ситуації особливе значення має перший принцип надання першої допомоги. Огляд місця пригоди з метою виявлення реальної та потенціальної загрози відіграє тут важливу роль. Слід розуміти, що потопаюча людина діє несвідомо та інстинктивно. Ось чому, намагаючись допомогти потопаючому, ніколи не потрібно підпливати до нього близько. Навіть якщо постраждалий дитина, ваш приятель чи близька людина, він може вчіпитись у вас мертвою хваткою та буде тягнути під воду. У такому разі ви не тільки не зможете допомогти, але і самі можете потонути. Навіть професійних рятівників навчають, як наближатись до утопаючого з великою обережністю, тримаючи в руках який-небудь предмет, щоб потопаючий міг за нього ухопитися.
Способи надання допомоги потопаючому
Існують різні способи надання допомоги потопаючому, але ні один з них не може бути універсальним (див. Мал. 14-4). Приймаючи рішення, слід вибрати найменш ризикований, який ви можете використати в даній ситуації. Перелічені нижче способи розміщені по мірі зростання їх складності. Завжди розпочинайте з самого простого, а у випадку невдачі краще подумайте перед тим, як приступити до більш ризикованих дій.
Словесний метод
Знаходячись у безпечному для вас місці, ясно, чітко та коротко скажіть постраждалому, що і як він повинен робити, а також підбадьорюйте його словами. Намагайтесь весь час дивитись в очі постраждалому.
Метод закидання
Якщо постраждалий знаходиться недалеко від вас і під рукою є відповідний плаваючий предмет, киньте його так, щоб постраждалий міг за нього ухопитись.

Відчайдушний крик про допомогу. Перевернутий човен. Натовп на березі.
Потопаючий
Потопати може людина, що не вміє добре плавати, фізично ослаблена або стомлена, хвора або поранена, а також людина, що опинилась в холодній воді або випадково упала у воду. Якщо не прийти на допомогу цій людині, випадок може закінчитись загибелю постраждалого. Про те, що людина попала в біду, може свідчити наступне:
•спроба плисти не приводить до просування вперед;
•на обличчі з'являється вираз відчаю;

Потурбуйтесь щоб всі члени вашої сім'ї навчились плавати.
Маленькі діти можуть потонути навіть на глибині 10 см. Ніколи не дозволяйте їм купатися без нагляду.
Перш ніж пірнати, перевірте глибину води та стан дна.
Намагайтесь не знаходитись та не купатись в місцях з швидкою течією. Намагайтесь не купатись поодинці. Уникайте купання в місцях з пожвавленим рухом річних суден.
Якщо ви надумали плисти далеко, хто-небудь повинен супроводжувати вас в човні з необхідними рятувальними засобами. Ніколи не заходьте у воду і не катайтесь у човні у нетверезому стані.
Не ставайте у невеликому човні на весь зріст . Плаваючи у човні, особливо у холодну погоду, завжди одягайте рятувальний жилет. Майте напоготові який-небудь рятувальний засіб.

Перш ніж приступити до читання двох розділів ( «Утоплення» та «Безпека на льоду»), запам'ятайте:
1. Навіть добрий плавець під час складних
обставин може потонути.
2. Коли ви катаєтесь на човні, завжди слід
одягати рятівний жилет.
3. Купатись треба тільки разом з приятелями.
4. 15 см — це мінімальна товщина льоду, що
безпечна для перебування одного чолові
ка, що катається на лижах, ковзанах або
ловить рибу.
5. Перш ніж пірнати, слід перевірити глиби
ну водойми та рельєф дна.

1. Наближайтесь до місця події з обережніс
тю. Не поспішайте.
2. Пошліть кого-небудь, щоб попередити,
сповільнити та направити в об'їзд автомо
білі, що наближаються, або частково за
блокуйте проїзд за допомогою свого авто
мобіля та попереджувальних знаків, на
приклад, аварійного трикутника . Якщо
дозволена швидкість руху на цій ділянці
50 км/год, то поставте знак ззаду вашого
автомобіля на відстані 50 метрів від нього
3. Виявіть обставини, які можуть станови
ти загрозу для вас або кого-небудь з при
сутніх.
4. На місці події часто збирається натовп.
Скористайтесь послугами цих людей:
а) Пошліть кого-небудь викликати «швидку медичну допомогу».

б) Попрохайте заблокувати колеса камін
ням або дошками, якщо автомобіль сто
їть під ухилом та існує небезпека, що він
рушить з місця.
в) Якщо двигун продовжує працювати, по
прохайте вимкнути його.
Чекаючи прибуття «швидкої медичної допомоги»
1. Якшо ніхто, крім вас, не готовий надати
першу допомогу, візьміть керівництво си
туацією на себе. При необхідності, прове
діть сортування постраждалих.
2. Попрохайте кого-небудь принести вам ап
течку першої допомоги або інші засоби, що
необхідні для надання першої допомоги;
ви також можете взяти кого-небудь із при
сутніх собі в помічники, що дуже важливо
при наявності кількох постраждалих.
3. Оскільки при звичайних дорожніх приго
дах машини не вибухають, не переносьте
постраждалого без крайньої необхідності,
незалежно від того, де він знаходиться, — в
машині чи поза нею. Охопіть голову пост
раждалого з обох сторін та забезпечте її не
рухоме положення. Якщо постраждалого
необхідно перенести, покличте на допомогу
присутніх, щоб забезпечити нерухомість
голови, шиї та хребта постраждалого.
4. Попрохайте кого-небудь оглянути місце
події, щоб виявити усіх постраждалих вна
слідок аварії, вони можуть бути скрізь, в
тому числі навіть серед очевидців події.
5. Дізнайтесь від учасників аварії, що знахо
дяться при свідомості, скільки чоловік бу
ло в машині.
6. Запитайте учасників аварії або очевидців
про те, що сталося.
7. Намагайтесь визначити причини аварії (це
допоможе уявити характер одержаних
уражень).
8. Огляньте постраждалих, що знаходяться в
машині, на предмет виявлення одержаних
ушкоджень в залежності від місцеполо
ження в автомобілі. Наприклад, водій міг
отримати пошкодження грудної клітки від
удару в лобове скло. Про це часто можна
судити по характеру пошкоджень на лобо
вому склі (Мал. 14-3). Водії та пасажири,
що не використовують ремені безпеки в ав
томобілі, піддаються великому ризику
одержати травму під час аварії.
9. Намагайтесь визначити, чи мало місце
вживання алкоголю. Алкоголь притупляє
біль, що викликає травма.
10. Надайте першу допомогу в залежності від характеру поранення.
Після прибуття «швидкої медичної допомоги»
1. Розкажіть, як можна докладніше про те,
що сталося, та що вами було зроблено.
2. Запитайте, чим ви можете допомогти. Як
що ваша допомога не потрібна, залишіть
місце події, дозвольте працювати меди
кам.
3. Якщо необхідно, продовжуйте слідкувати
за безпекою на місці події.
4. Якщо під час надання першої допомоги ви
виконуєте реанімаційні заходи (штучну
вентиляцію легень або серцево-легеневу
реанімацію), не припиняйте їх після при
буття медиків до тих пір, поки вони не бу
дуть готовими замінити вас.наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне