Все про першу медичну допомогу
навигация

в контексті
Разом з проникненням радіоактивних частинок через дихальні шляхи, попадання їх з їжею вважається основними шляхами внутрішнього зараження. У зв'язку з цим слід додержуватись наступних правил:
• Використовуйте воду лише з незаражених
джерел.
• Уникайте місцевих харчових продуктів. Не
має, не вживайте овочі, або їх частини, що
знаходяться в землі.
• Мийте овочі та фрукти чистою незараженою
водою.
• Використовуйте сухе молоко, розчинене чис
тою незараженою водою.
• Не їжте м'ясо диких тварин, гриби. Вони мо
жуть бути зараженими.

Якщо ви перебували в зоні радіоактивного забруднення або регулярно підлягали впливу радіації, представники місцевої влади повинні визначити рівень радіоактивності та дозу радіаційної дії. Ці показники мусять бути точно визначеними за загальними правилами. Якщо ви мешкаєте в радіаційній зоні, ви повинні виконувати інструкції місцевих органів. В більшості випадків населення має бути евакуйовано із зони з підвищеним рівнем радіації.
До усіх груп людей, що мешкають в радіоактивній зоні, можуть бути застосовані три правила:
1. Уникайте знаходження в радіоактивній
зоні.
2. Тримайтесь як можна далі від джерела за
раження.

Вибухи, пожежі та інші ядерні катастрофи супроводжуються забрудненням навколишнього середовища радіоактивними речовинами. Вони також утримуються в повітрі, пилу, розносяться вітром, осідають на грунт (частіше після дощу), забруднюючи все навколо.
Радіоактивні речовини можуть також проникати в воду, забруднювати оселі, оснащення, рослини та тварин, а також продукти тваринного походження, особливо молоко.

Радіоактивність це не те, що сприймається зразу і безпосередньо, вона може бути заміряна відповідними спеціальними приладами та одиницями. Деякі атоми (радіоактивні атоми і радіоелементи) нестабільні внаслідок особливостей їх структури. Радіоактивні атоми мають здібність до спонтанного радіоактивного ділення, ядра діляться на маленькі частинки, це є радіоактивний розпад. Цей процес супроводжується виділенням альфа- і бета-частинок, а також гамма-променів. Кожний вид радіації має свій специфічний рівень енергії, який ми не можемо відчувати.
Така радіація може проникати в живу тканину і так, як і інші речовини, звільняти частину своєї енергії. Кожний радіоактивний елемент має свій період напіврозпаду. Це період, протягом якого розпадається половина активних (нестійких) ядер атомів даної радіоактивної речовини.

Саме слово «радіація» може визвати страх.
Після того, як це слово прозвучало вперше у зв'язку з використанням в кінці Другої світової війни ядерної зброї, радіоактивність у нашій свідомості завжди асоціюється з великою руйнівною силою. З того часу ми живемо під загрозою ядерного конфлікту. За останні десять років, особливо після аварії на Чорнобильській АЕС, люди повністю усвідомили руйнівну силу, яку несе з собою радіація. Отже, що таке радіація? Як виникає радіаційне зараження? Як воно розповсюджується?наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне