Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
Отрутою може стати будь-яка речовина, що при попаданні в організм людини визиває отруєння, захворювання або смерть. Наслідки отруєння залежать від різних факторів, а саме:
виду отруйної речовини (або речовин);
• кількості отруйної речовини;
• терміну, коли наступило отруєння;
• тривалості контакту з отруйною ре
човиною;
• фізіологічних характеристик пост-
раждалого (вік, вага та ін.);
• способу проникнення до організму.
Токсичні речовини можуть попасти в організм людини наступними шляхами:
• через травний тракт;
• дихальні шляхи;
• через шкіру (дермальний спосіб);
• внаслідок ін'єкцій .
Отруєння через травний тракт на
ступає при попаданні токсичних речо
вин в організм через рот або при конта
кті цих речовин з губами чи слизистою
рота. Це можуть бути ліки, миючі за
соби, пестициди, гриби, рослини. Ба
гато речовин в невеликій кількості не
являються отрутою, отруєння може
настати лише після прийняття їх у ве
ликих дозах.
Газоподібні або токсичні речовини, що вдихаються, попадають в організм під час вдиху. До них відносяться гази, пар, наприклад, чадний газ, окис азо-
ту, пари хлору, аміаку, клею, барвників, органічних розчинників.
Токсичні речовини, що проникають через шкіру, можуть утримуватись в деяких рослинах, розчинниках, засобах від комах.
Ін'єкційні токсичні речовини попадають в організм при укусах комах, тварин або змій, а також під час введення ліків або наркотиків.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне