Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
• Слідуйте принципам надання першої допо
моги.
• Блювання, викликане через ЗО хвилин, може
бути неефективним, тому що за цей час 80—90 відсотків алкоголю вже засвоюється трав
ною системою.
• Якщо постраждалий непритомний, положіть
його в стабільне положення на боку, щоб уни
кнути задухи.
• Якщо необхідно, викличте «швидку медичну
допомогу».

• Подивіться, щоб у нього не було травми. « Якщо необхідно, надайте першу допомогу, як при гіпотермії.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне