Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
Якщо ви мешкаєте в місцевості, де поблизу розміщені хімічно небезпечні об'єкти, вам загрожує можливість опинитися в зоні хімічного зараження.
1. При появі ознак витоку газу, негайно теле
фонуйте «01», вкажіть місце витоку, вид
газу, якщо це відомо.
2. Постарайтесь залишити небезпечну зону
разом зі своїми близькими, співробітника
ми в бік, протилежний напрямку вітру.
3. Кожний газ, в залежності від його фізич
них властивостей, утворює хмару на пев
ній висоті від поверхні землі. Це потрібно
враховувати, вибираючи місце тимчасово
го сховища.
4. Якщо ви не в змозі вийти із загазованої зо
ни, слід застосувати засоби індивідуально
го (протигаз), або колективного (сховища)
захисту.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне