Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
Стихійне лихо — це явище природи, яке виникає раптово і призводить до різкого порушення нормальної діяльності населення, ураженню та загибелі людей, знищенню матеріальних цінностей.
Кожне стихійне лихо має свою фізичну сутність, свої, тільки йому властиві причини виникнення, рушійні сили, характер і стадії розвитку, свої особливості впливу на навколишнє середовище. В той же час стихійному лиху властиві загальні риси: великий просторовий розмах, значний вплив на навколишнє середовище, сильний психологічний вплив на людину та інше.
Знання причин виникнення і характеру стихійного лиха дозволяє завчасно здійснювати заходи по запобіганню важких наслідків деяких з них або послабити силу їх руйнівної дії, згубного впливу на людей. У багатьох випадках цьому буде сприяти вірна, розумна поведінка людей під час стихійного лиха, конкретне виконання заходів по ліквідації наслідків спеціалізованими формуваннями та окремими медичними працівниками.
Досвід показує, що там, де стихійному лиху протистоять висока організованість, чіткі, продумані заходи спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань в поєднанні з вправними діями медичних працівників та населення, яке знає, як себе поводити в екстремальних умовах, виконує правила поведінки, виявляє організованість, — можна досягти значного зниження людських втрат і матеріальних збитків.
Особливу роль відіграє своєчасна інформація про можливість виникнення або про початок стихійного лиха, його характеру. Це дозволить своєчасно вжити заходів по збереженню свого життя і життя оточуючих людей.
Найчастішим стихійним лихом, дія якого виникає раптово і відбувається миттєво, є землетруси, повені, урагани, селі.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне