Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
У ході ліквідації наслідків землетрусу за участю працездатного населення обов'язково виконуються рятувальні роботи: . витягування потерпілих з-під завалів; . рятування людей, які перебувають у напів-зруйнованих і охоплених пожежами будинках;
• локалізація та усунення аварій на комунально-енергетичних і технологічних лініях, наслідки яких загрожують життю людей;
• обвалення або укріплення конструкцій будинків чи споруд, які знаходяться в аварійно
му стані і загрожують обвалом;
• створення пунктів збору потерпілих і медич
них пунктів, надання першої допомоги;
• організація водопостачання у зоні землетрусу.
При виконанні цих робіт потрібно дотриму
ватись заходів особистої безпеки:
• забороняється без особливої потреби ходити
по завалу, заходити в зруйновані будинки чи
споруди, знаходитись поблизу будинків, за
грожуючих обвалом;
• при огляді внутрішніх приміщень забороняє
ться користуватися відкритим вогнем (смоло
скипами, гасовими ліхтарями);
• заходячи до дуже закуреного будинку або за
харащеного приміщення, треба обв'язатися
верьовкою, кінець якої передати людині, яка
знаходиться на вході;
• при виконанні робіт в будинках із зруйно
ваними та пошкодженими мережами, забо
роняється доторкатись незахищеними ру
ками (без гумових рукавиць) до електрич
ного дроту і з'єднаних з ним металевих
предметів, а електромережу треба знестру-
мити;
• у загазованих приміщеннях і поблизу них за
бороняється палити, користуватися іскроут-
ворюючим інструментом, запускати двигуни,
машини, механізми;
• в місцях зберігання отруйних речовин треба
використовувати індивідуальні засоби захис
ту (протигази, рукавиці, комбінезони);
• в запилених місцях використовуються засоби
захисту органів дихання (респіратори, проти-
пилові тканинні маски).

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне