Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
Повені — тимчасове затоплення водою значних ділянок місцевості внаслідок підняття рівня води в річках та інших водоймищах, пошкодження гідроспоруд та інше.
Головними причинами повені можуть стати сильні зливи, інтенсивне танення снігу, річні паводки. Особливо небезпечні повені, виникаючі внаслідок раптового прориву дамб гідроспоруд, зсувів чи обвалів гірничних порід.
Повені можуть виникнути і в гирлах річок, впадаючих в моря, під впливом потужних циклонів, коли вітер великої швидкості утворює величезну нагонну хвилю.
Різні категорії населення у зв'язку з виникненням безпосередньої загрози повені, як правило, приймають участь в підготовці промислових, сільськогосподарських і побутових підприємств, комунально-енергетичних мереж, транспорту до функціонування в умовах пове-нів, захисті від води матеріальних цінностей, а також в приведенні в повну готовність плавальних та інших засобів для виконання аварійно-рятувальних робіт.
Під час повені
При повені важливе значення мають своєчасне оповіщення і проведення евакуації населення, сільськогосподарських тварин і матеріальних цінностей з ймовірного району затоплення.
Всі громадяни перед евакуацією у незатопле-ні райони виконують роботи по захисту свого житла:
1. Перекрийте газовий кран. Вимкніть елек
тричний струм. Якщо біля вимикача або
рубильника мокро, станьте на сухий дере
в'яний щит та вимкніть електричний
струм за допомогою сухої дерев'яної жер
дини. При зміні кольору, смаку чи з'яв
ленні запаху водопровідну воду використо
вувати заборонено. Перенесіть меблі, елек
тричні прилади та інше майно на верхні
поверхи.
2. Якщо ви за кермом, рухайтесь дуже обере
жно. Якщо мотор заглух в затопленому мі
сці, покиньте машину.
3. Якщо ви опинились у воді:

• якщо ви опинились у потоці, не пливіть про
ти течії. Займіть сидячу позицію, виставте
ноги за течією;
• спробуйте добратися до високого місця та ви
братися із води;
• спробуйте вхопитися за будь-який плаваю
чий предмет;
• не хапайтесь за борт перегруженого човна;
• слідкуйте за ознаками гіпотермії.
Населення, яке підлягає евакуації, повин
но прибути в зазначений час на місце збору,

маючи при собі документи, речі першої потреби, невеликий запас харчів, питної води. Кожний мешканець при повені повинен бути готовим виконати всі вимоги рятувальних підрозділів:
• привести в дію наявні плавзасоби;
• в першу чергу надавати допомогу дітям і ста
рим;
• прийняти участь в спорудженні найпрості
ших плавзасобів з місцевих матеріалів.
Окремі групи людей, які залишилися на за
топленій території, повинні дотримуватися
найважливіших правил безпеки:
• не вживати продукти, які стикалися з бруд
ною водою;
• не пити непереварену воду;
• не користуватися намоклими електроприла
дами;
• не доторкатися до електропроводки і увімк
нених в мережу електроприладів;
• обмежити невиправдане переміщення по за
топленому району;
• переміститися, по можливості, на верхні по
верхи будинків або на дах.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне