Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
1. Наближайтесь до місця події з обережніс
тю. Не поспішайте.
2. Пошліть кого-небудь, щоб попередити,
сповільнити та направити в об'їзд автомо
білі, що наближаються, або частково за
блокуйте проїзд за допомогою свого авто
мобіля та попереджувальних знаків, на
приклад, аварійного трикутника . Якщо
дозволена швидкість руху на цій ділянці
50 км/год, то поставте знак ззаду вашого
автомобіля на відстані 50 метрів від нього
3. Виявіть обставини, які можуть станови
ти загрозу для вас або кого-небудь з при
сутніх.
4. На місці події часто збирається натовп.
Скористайтесь послугами цих людей:
а) Пошліть кого-небудь викликати «швидку медичну допомогу».

б) Попрохайте заблокувати колеса камін
ням або дошками, якщо автомобіль сто
їть під ухилом та існує небезпека, що він
рушить з місця.
в) Якщо двигун продовжує працювати, по
прохайте вимкнути його.
Чекаючи прибуття «швидкої медичної допомоги»
1. Якшо ніхто, крім вас, не готовий надати
першу допомогу, візьміть керівництво си
туацією на себе. При необхідності, прове
діть сортування постраждалих.
2. Попрохайте кого-небудь принести вам ап
течку першої допомоги або інші засоби, що
необхідні для надання першої допомоги;
ви також можете взяти кого-небудь із при
сутніх собі в помічники, що дуже важливо
при наявності кількох постраждалих.
3. Оскільки при звичайних дорожніх приго
дах машини не вибухають, не переносьте
постраждалого без крайньої необхідності,
незалежно від того, де він знаходиться, — в
машині чи поза нею. Охопіть голову пост
раждалого з обох сторін та забезпечте її не
рухоме положення. Якщо постраждалого
необхідно перенести, покличте на допомогу
присутніх, щоб забезпечити нерухомість
голови, шиї та хребта постраждалого.
4. Попрохайте кого-небудь оглянути місце
події, щоб виявити усіх постраждалих вна
слідок аварії, вони можуть бути скрізь, в
тому числі навіть серед очевидців події.
5. Дізнайтесь від учасників аварії, що знахо
дяться при свідомості, скільки чоловік бу
ло в машині.
6. Запитайте учасників аварії або очевидців
про те, що сталося.
7. Намагайтесь визначити причини аварії (це
допоможе уявити характер одержаних
уражень).
8. Огляньте постраждалих, що знаходяться в
машині, на предмет виявлення одержаних
ушкоджень в залежності від місцеполо
ження в автомобілі. Наприклад, водій міг
отримати пошкодження грудної клітки від
удару в лобове скло. Про це часто можна
судити по характеру пошкоджень на лобо
вому склі. Водії та пасажири,
що не використовують ремені безпеки в ав
томобілі, піддаються великому ризику
одержати травму під час аварії.
9. Намагайтесь визначити, чи мало місце
вживання алкоголю. Алкоголь притупляє
біль, що викликає травма.
10. Надайте першу допомогу в залежності від характеру поранення.
Після прибуття «швидкої медичної допомоги»
1. Розкажіть, як можна докладніше про те,
що сталося, та що вами було зроблено.
2. Запитайте, чим ви можете допомогти. Як
що ваша допомога не потрібна, залишіть
місце події, дозвольте працювати меди
кам.
3. Якщо необхідно, продовжуйте слідкувати
за безпекою на місці події.
4. Якщо під час надання першої допомоги ви
виконуєте реанімаційні заходи (штучну
вентиляцію легень або серцево-легеневу
реанімацію), не припиняйте їх після при
буття медиків до тих пір, поки вони не бу
дуть готовими замінити вас.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне