Медицина и Здоровье » Первая помощь » Раны и кровотечение » Заходи особистої безпеки при наданні допомоги постраждалому з кровотечею

Заходи особистої безпеки при наданні допомоги постраждалому з кровотечею

13 окт 2008, 03:59
Раны и кровотечение
1 398
0
Заходи особистої безпеки при наданні допомоги постраждалому з кровотечею
Виконайте наступні заходи для зменшення ризику передачі захворювання при зупинці кровотечі:
1._Не доторкайтесь до рани незахищеними
руками. Поміж вашою рукою і раною по
кладіть марлеву серветку або яку-небудь
чисту та суху тканину, або використовуйте
руку постраждалого. В якості захисту мо
жна також взяти целофанову обгортку, гу
мові рукавички разового використання, а
також чисту складену в кілька разів тка
нину.
2._Відразу після надання першої допомоги
добре помийте руки з милом, навіть якщо
ви надівали рукавички. Використовуйте
окремий умивальник або раковину в туа
леті, не мийте руки близько харчових про
дуктів.
3._Не треба пити, приймати їжу під час на
дання першої допомоги або до тих пір, по
ки не вимиєте руки.

Смотрите также: