Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
Метод притискання артерій на відстані є ще одним способом зупинки артеріальної кровотечі. Він використовується разом з прямим тиском на рану. Цей спосіб передбачає, що людина, яка надає першу допомогу, своєю рукою здавлює артерію вище місця пошкодження. Існує багато місць притискання артерій, але слід пам'ятати дві найважливіші: плечова і стегнова. Ця маніпуляція повинна проводитись протягом не менше 10 хвилин.
її основним недоліком є те, що людина, яка надає допомогу, в цей час не в змозі проводити інші дії.
Накладання джгута
Накладання джгута є ефективним заходом повної зупинки артеріальної кровотечі при не-контрольованій кровотечі в кінцівках. Хороший приклад використання джгута - при повній ампутації кінцівки. Цей спосіб повинен використовуватися при гострій потребі, оскільки практично завжди накладання давлячої пов'язки і притискання артерій на відстані є достатнім для зупинки сильної кровотечі. Людина, яка надає першу допомогу, повинна пам'ятати, що накладання джгута на неампутовану кінців-
ку припиняє надходження крові до ділянок, які знаходяться нижче джгута, що може призвести до пошкодження нервів, кровоносних судин і, як результат, втраті кінцівки. Нижче надані правила накладання джгута:
• джгут повинен бути накладений вище пошко
дження на відстані приблизно 5 см;
• помістіть прокладку між ушкодженою кінців
кою і джгутом;
• замість джгута можна використовувати широ
ку полоску матерії, трикутну косинку, якою
двічі обгортують кінцівку. Не використовуйте
вірьовку або мотузку, бо вони можуть пошко
дити тканини, які знаходяться нижче;
• зав'яжіть джгут на один вузол, помістіть звер
ху який-небудь предмет (ручку, ножиці, шма-
точок дерева), закріпіть його ще одним вузлом і починайте закручувати, доки не зупиниться кровотеча. Зафіксуйте предмет подвійним вузлом;
> ніколи не ослабляйте джгут, запам'ятайте час, коли він був накладений, не закривайте джгут одягом або ковдрою.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне