Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті
Ніколи не переміщайте постраждалого, крім випадків, коли місце пригоди становить для нього загрозу:
* пожежа, наявність отруйних випарів, ризик
утонути, вибуху, руйнування будівлі, небез
печна ситуація на дорозі, все, що не піддаєть
ся контролю;
* неможливість надати першу допомогу із-за по
ложення, в якому перебуває хворий (постраж-
далий лежить на животі при зупинці серця );.

При невідкладній ситуації перша допомога постраждалому звичайно надається без зміни положення його тіла, бо при пересуванні можна нанести йому додаткові травми. Але коли постраждалому загрожує небезпека, спочатку треба перенести його в безпечне місце, а потім почати надавати першу допомогу.

Перші три ланки представляють собою етапи догоспітальної допомоги. Заключний етап надання швидкої допомоги починається з прибуття постраждалого в медичну установу. Найчастіше постраждалого відразу транспортують в медичну установу відповідного профілю, де персонал оцінює його стан і проводить відповідне лікування. Після надання допомоги постраждалого можуть відпустити додому або залишити для подальшого лікування.

Третя ланка в ланцюзі надання швидкої допомоги є служба «швидкої медичної допомоги» «03». Вона комплектується лікарями та фельдшерами, здатними надати постраждалому професійну допомогу на місці пригоди і по дорозі в медичну установу. В великих містах машини «швидкої допомоги» оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє оперативно надавати кваліфіковану допомогу.

Бажано, щоб «швидку» викликав хто-небудь інший. Це дозволить вам залишитися з постражда-лим і не відриватися від надання першої допомоги. По номеру телефону термінового виклику відповідає диспетчер, який знаходиться в центрі. Ця людина вирішує, яких спеціалістів необхідно направити на місце пригоди, а також може надати вам поради по наданню першої допомоги до прибуття бригади. Таким чином ви або інший, хто дзвонить, повинні повідомити диспетчеру вірну інформацію, а саме:
1. Точне місце пригоди. Повідомте адресу або місце знаходження, вказавши назву міста або населеного пункту. Повідомте назву найближчих перетинаючих вулиць (перехрестів або доріг), орієнтири, назву будови, поверх та номер квартири (офісу).наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне