Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
В цьому розділі ви продовжите знайомство з основними принципами надання першої допомоги у невідкладних ситуаціях і навчитесь проводити вторинний огляд, що становить четвертий принцип надання першої допомоги.
1. Огляньте місце пригоди, щоб
впевнитися у відсутності небез
пеки.
2. Проведіть первинний огляд пост-
раждалого і надайте першу допо
могу при станах, які загрожують
життю.
3. Викличте «швидку допомогу».
4. Проведіть вторинний огляд пост-
раждалого і при необхідності на
дайте допомогу при виявленні ін
ших проблем. Безперервно спосте
рігайте за постраждалим та
заспокоюйте його до прибуття
«швидкої допомоги».
Вторинний огляд допомагає виявити інші проблеми, при яких може бути необхідним надання першої допомоги. Ці проблеми можуть переростати в більш серйозні, якщо на них вчасно не звернути увагу. Це допоможе вам прийняти рішення, чи потрібно викликати «швидку допомогу».
Вторинний огляд складається з трьох етапів:
1. Опитування постраждалого та
оточуючих.
2. Перевірка ознак життя.
3. Проведення загального огляду
постраждалого (тільки у тому ви
падку, коли існує підозра на наяв
ність травми).
Пам'ятайте, що переміщування постраждалого може привести до погіршання його стану, тому не слід переміщувати його для проведення вторин-

ного огляду. Більшість постраждалих в змозі самі знайти найбільш зручне для них положення.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне