Все про першу медичну допомогу

damkinet

навигация

в контексті

13 октября 2008
1. Якщо при вторинному огляді ви
виявили будь-яке пошкодження,
намагайтесь розпізнати його і з'я-
сувати, наскільки воно серйозне.
2. Надаючи допомогу постраждало-
му до прибуття бригади «швидкої
допомоги», необхідно зробити на
ступне:
•запобігти подальшим пошкодженням;
•контролювати основні ознаки життя; •допомогти постраждалому прийняти найбільш зручне положення; •підтримувати нормальну температуру тіла; • заспокоїти постраждалого;
• надавати будь-яку необхідну першу допомогу.
3. Якщо ви працюєте з помічни
ком, попросіть його записувати
результати вторинного огляду.
Ці записи можуть стати у приго
ді. Передайте їх бригаді «швид
кої допомоги» коли та прибуде
на місце.
4. Вторинний огляд можна провести
і при відсутності свідомості у
постраждалого. Іноді може спо
стерігатися слаба відповідна реак
ція на ваші дії зі сторони постраж
далого.
5. При обстеженні і наданні допомоги
постраждалому при свідомості за
лиште його в тому положенні, в
якому ви його виявили. Щоб пере
конатися у відсутності травми, по
рівняйте одну половину тіла з
другою.

наше опитування
Чи важливі для вас знання першої медичної допомоги

Так
Ні
Незнаю


популярне